Przysnacki - dobre, bo nasze

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności


Administratorem i właścicielem strony internetowej jest Intersnack Poland Sp z o.o. z siedzibą w Niedźwiedziu 64, 32-090 Słomniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000262998, NIP 527-25-27-149, REGON 160106496, kapitał zakładowy: 31.388.500,00 zł (dalej: „Administrator”).

Na naszej stronie internetowej Pan/Pani znajdzie opis naszych produktów, może zapoznać się z aktualnymi promocjami i poznać ciekawostki o orzechach, chipsach, chrupkach i prażynkach lub też otrzymać najnowsze informacje na temat innych działań podejmowanych przez Intersnack Poland Sp. z o.o. Aby to umożliwić, konieczne jest przetwarzanie niektórych Pana/Pani danych osobowych. Naszym celem jest ochrona Pana/Pani danych osobowych w Internecie, z uwagi na to opisujemy zasady przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w niniejszym dokumencie.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@intersnack.pl

Administrator informuje, że w ramach strony przetwarzane są następujące Pana/Pani dane osobowe:
a. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies;
b. Dane osobowe, które Pan/Pani poda Administratorowi w celu kontaktu z Administratorem.

Pliki cookies


Za pomocą plików cookies Administrator zbiera tzw. dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez Pana/Panią ze strony:
1) oznaczenia identyfikujące Pana/Panią;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzysta;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony;
4) informacje o skorzystaniu przez Pana/Panią ze strony.

Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umożliwienie prowadzenie strony i poprawienie jakości strony.

Dane z plików cookies są przetwarzane przez okres ustalony przez Pana/Panią w ustawieniach stosowanej przez Pana/Panią przeglądarki.

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych. W związku z tym możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności ochronę w ramach programu Privacy Shield.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem korzystania ze strony.

Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę na informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na dole strony wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych z plików cookies w innych celach, Administrator będzie zbierał Pana/Pani dane, o których mowa powyżej, a także dane o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony i o czynnościach podejmowanych na stronie, w celach na które wyrazili Państwo zgodę, tj. w celach marketingowych, celach statystycznych lub celach analizy Państwa zachowań i dostosowania strony do Państwa potrzeb.

W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie Pana/Pani zgody. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych dla tych celów mogą być podmioty obsługujące cookies zamieszczone na naszej stronie, w tym w szczególności podmioty obsługujące serwisy Google, Facebook i Instagram.

W przypadku podania danych dla tych celów przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które można zrealizować za pomocą dokonania odpowiednich ustawień Pana/Pani przeglądarki albo kliknięcie w ten link LINK.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu analizy Państwa zachowań, Państwa dane będą wykorzystywane także w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, co odbywać się będzie poprzez zbieranie danych o Pana/Pani aktywności na stronie i wyświetlania na tej podstawie dopasowanych komunikatów reklamowych. Z uwagi na to ma Pan/Pani również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki, które są przechowywane w komputerze użytkownika i odczytywane przez serwis internetowy (nazywamy taki plik "ciasteczkiem"/cookie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwis internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Są one kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.


W jaki sposób mogę zmienić ustawienia "cookies"?

Jeżeli Pan/Pani nie chce, by pliki „cookies” były przechowywanie na Pana/Pani urządzeniu, może Pan/Pani w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Pana/Panią, gdy witryna chce przechować na Pana/Pani urządzeniu taki plik.

Może Pan/Pani także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Pana/Pani urządzeniu.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się z witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Pana/Panią przeglądarki. Można odnaleźć je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Może Pan/Pani też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:

Kontakt z administratorem


W przypadku jeśli skontaktowali się Państwo z Administratorem, Administrator będzie przetwarzać następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, inne podane przez Pana/Panią dane kontaktowe (adres, telefon). Dane te są przez Administratora przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana/Panią przy kontakcie z Administratorem, na podstawie Pana/Pani zgody, wyrażonej poprzez wysłanie do Administratora wiadomości z podanymi danymi osobowymi. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Intersnack może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, przez który może Pan/Pani wobec Intersnack zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa).

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Intersnack dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu Intersnack, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Intersnack Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Słomniki k. Krakowa, przy ul. Niedźwiedź nr 64, (kod pocztowy) 32-090 Słomniki k. Krakowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla dla Krakowa- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, KRS pod nr KRS 0000262998, NIP 527-25-27-149, REGON 160106496, kapitał zakładowy: 31.388.500,00 zł.